Privacybeleid

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Cyrillus verbindt zich er toe de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens van de gebruikers van onze website te beschermen. De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt in het kader van een bestelling worden alleen aangewend met het oog op de goede verwerking van uw bestelling. Wij gebruiken deze gegevens van onze klanten als volgt: wanneer u een bestelling plaatst dienen wij u naam, voornaam, adres e-mail adres en betalingswijze te kennen. Dit laat ons toe uw bestellingen te verwerken en uw te informeren over hun status. Op Cyrillus.be zijn uw persoonlijke gegevens volledig beveiligd. Wij herinneren u eraan dat u ten allentijde uw gegevens kunt raadplegen, wijzigen of laten verwijderen volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om dit recht uit te oefenen dient u ons te contacerern  via e-mail (customersbe@cyrillus.com). Het niet meedelen van facultatieve gegevens uit vragenlijsten, de bestelbon inbegrepen, houdt geen enkele bestraffing of veschil in behandeling in voor de internauten.


2. INFORMATICA EN VRIJHEDEN

In toepassing van de wet "Informatica en Vrijheid" van 8 december 1992,zijn de gegevens die u gevraagd worden noodzakelijk voor de goede verwerking van uw bestelling door Cyrillus ( beheer van de bestellingen, leveringen, fakturatie, opvolging van de solvabiliteit ). Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan de ondernemingen van de groep Redcats. Als u hiertegen geen bezwaar hebt aangetekend, kunnen de gegevens die op u betrekking hebben worden doorgegeven aan de handelspartners van Cyrillus ( commerciële partners, zorgsector, interestgroepen, .. ) die u hun commerciële aanbiedingen kunnen toesturen. Bovendien kan Cyrillus ook telefonisch contacteren. Indien u dit niet wenst, volstaat het ons hiervan op de hoogte te brengen via e-mail aan customersbe@cyrillus.com. Vergeet niet uw volledige gegevens te vermelden ( naam, voornaam, adres, klantennummer, .. ) teneinde uw vraag zo spoedig moegelijk te kunnen beantwoorden. Cyrillus beheert zelf zijn eigen database. Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tijdens geinformatiseerde processen kunt u bekomen via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Rue Haute,139 - 1000 Brussel of op de website http://privacy.fgov.be.

In geval een prospectie-email door Cyrillus wordt verstuurd, zal duidelijk de identiteit van Cyrillus als afzender vermeld zijn, alsook zal het doel van het commerciële voorstel in het onderwerp vermeld zijn. Op het einde van ieder bericht heeft u de mogelijkheid u uit te schrijven voor onze prospectie e-mails via een impele klik.


3. E-ROBINSON LIJST

U heeft het wettelijk recht op geen commerciele voorstellen te ontvangen. Indien u geen commerciële voorstellen meer wil ontvangen u in uw mailbox heeft BDMA voor u de e-Robinson-lijst gecreëerd. Dit is een gratis dienst en gemakkelijk toegankrlijk. Hert volstaat u te registreren en wat verder uw voornaam, naam en e-mailadres te noteren. De e-Robinsondienst heeft echter geen betrekking op e-mails die u worden toegestuurd door ondernemingen waarmee u een commerciële relatie heeft. U kunt zich gemakkelijk inschrijven op deze dienst door het beveiligde formulier op www.robinson.be in te vullen.

Nederlands