ALGEMENE VERKOPSVOORWAARDEN

 

 1. Aanbod
 2. Prijzen
 3. Bestelling
 4. Aanvaarding van het aanod en bevestiging van de bestelling door Cyrillus
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Terugbetalingen
 8. Garanties
 9. De diensten
 10. Geregistreerde gegevens
 11. Intellectuele eigendom
 12. Verantwoordelijkheid
 13. Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de verkoop van producten die aangeboden worden op de website van:
NV CYRILLUS BENELUX
12 allée de la recherche
1070 Anderlecht
KBO nr. 0442 112 340

Elke bestelling veronderstelt de naleving van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De Belgische wetgeving is van toepassing op de verkoopovereenkomst. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden tussen CYRILLUS en enige natuurlijke persoon die geen handelaar is.

1. HET AANBOD

Pakketten worden enkel binnen België verzonden en zolang de voorraad strekt.

Onze artikelen stemmen overeen met hun beschrijving op de website. Ondanks al onze voorzorgen kunnen foutieve prijzen, fouten in de beschrijving van de producten of andere elementen opduiken. Wij kunnen geenszins verbintenissen aangaan voor deze materiële fouten. De foto's waarop de producten worden afgebeeld, zijn slechts indicatief omwille van de wijzigingen die zouden kunnen optreden ten gevolge van hun transcriptie op de website op de dag waarop deze geraadpleegd wordt.

Indien artikelen niet meer verkrijgbaar zijn om redenen buiten onze wil leveren wij in sommige gevallen vervangingsartikelen die gelijke of betere karakteristieken en kwaliteiten vertonen, aan gelijke of lagere prijs.

Indien deze artikelen u niet aanstaan, kan u ze retourneren om de terugbetaling ervan aan te vragen of om te vragen ze in te ruilen.

2. DE PRIJZEN

Onze prijzen worden weergegeven in euro en houden rekening met de geldende B.T.W. Zij worden gegarandeerd onder voorbehoud van typografische fouten of afdrukfouten. Elke wijziging van het B.T.W.-tarief kan zonder verwijl doorgerekend worden in onze prijzen.

Deze prijzen zijn exclusief de vaste vergoeding voor de verzendings-en aanmaakkosten van het pakket (conform het geldend bedrag).

Bewaar uw factuur, want u zou deze nodig kunnen hebben voor een ruil of terugbetaling.

3. DE BESTELLING

3.1 VOORAFGAANDELIJK IDENTIFICATIE VAN DE KLANT

Om een bestelling te plaatsen, moet u zich identificeren met uw e-mailadres of Klantnummer en uw paswoord.

Voor een eerste bestelling moet u de nodige stappen volgen voor het creëren van een rekening zoals aangegeven op de website.

Uw Klantnummer is strikt persoonlijk. Elk verlies of vergetelheid moet aangegeven worden aan de Customer Care Service van CYRILLUS op het telefoonnummer 056 84 03 03 (gratis dienst + prijs van een oproep). Openingsuren: maandag: 14u tot 18u, dinsdag tot donderdag: 9u tot 18u, vrijdag: 9u tot 14u (behalve op feestdagen).

3.2 ONLINE BESTELLING:

Zodra u alle Producten gekozen hebt die u wenst te bestellen, moet u het adres en de leveringswijze kiezen en ten slotte de betalingsmethode valideren. Deze laatste stap legt de verkoopovereenkomst tussen u en CYRILLUS vast.

De validering van de bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de AVW.

CYRILLUS zal de bestelling bevestigen door het versturen van een e-mail binnen de achtenveertig (48) uur (behalve indien de bestelling geplaatst werd op een vrijdag, zaterdag, zondag of feestdag). U kan ook een overzicht van de bestelling rechtstreeks van de website afprinten.

Indien een besteld Product niet verkrijgbaar is, wordt u hierover per mail ingelicht. De bestelling van dit Product zal vervolgens geannuleerd worden.

In sommige gevallen, met name bij wanbetaling, abnormale bestelling m.b.t. de bestelde hoeveelheid, abusieve ruil of terugzendingen, bestaand geschil, verkeerd adres of ander probleem m.b.t. uw rekening, behoudt CYRILLUS zich echter het recht voor uw bestelling te blokkeren totdat het probleem opgelost is.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de opvolging van uw bestelling, gelieve het nummer 056 84 03 03 te bellen (gratis dienst + prijs van een oproep). Openingsuren: maandag: 14u tot 18u, dinsdag tot donderdag: 9u tot 18u, vrijdag: 9u tot 14u (behalve op feestdagen). Of ons via mail te contacteren via de rubriek "contacteer ons".

Bewaar de bestelbon die u met uw pakket ontvangt, want u zou deze nodig kunnen hebben voor een ruil of terugbetaling.

4. AANVAARDING VAN HET AANBOD EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR CYRILLUS

Voor elke bestelling op www.cyrillus.be komt de overeenkomst tot stand bij de validering van de bestelling door de klant.

De bevestiging van de bestelling die Cyrillus binnen de 48 uur (behalve indien de bestelling geplaatst werd op een vrijdag, zaterdag, zondag of feestdag) opstuurt is rechtsgeldig. U kan eveneens de pagina van de bevestiging van uw bestelling afprinten.

5. BETALING

Een online bestelling met levering in België wordt bij de bestelling betaald. Voorafgaande betalingen zijn noch voorschotten, noch aanbetalingen.

• Per bankkaart:

Geef het nummer van uw kaart in (Visa, Eurocard, Mastercard), evenals de vervaldatum en het cryptogram (de laatste 3 cijfers die op de keerzijde van uw bankkaart staan).

Uw betaling wordt geregistreerd met ingang vanaf de factuurdatum van uw pakket(ten). Bij uitgestelde of niet meer in voorraad zijnde producten wordt uw rekening slechts voor het bedrag van de daadwerkelijk gefactureerde producten gedebiteerd.

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen maakt CYRILLUS gebruik van de beveiligde betaalplatform ADYEN. Deze platform voldoet aan de veiligheidsnorm SSL3.0. (De vertrouwelijke gegevens worden gecodeerd op de server van ADYEN en worden niet naar onze server doorgestuurd). Uw betalingsaanvraag wordt in real time gerouteerd op de beveiligde beheerder van betalingen op afstand die de diverse controles uitvoert om misbruik en fraude te vermijden. Overeenkomstig de wet van 21 juli 2016 met betrekking tot de elektronische handtekening gelden de online overdracht van uw kaartnummer en de finale bevestiging van uw bestelling als bewijs van uw gehele bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor deze bestelling.

6. LEVERING

Enkel de bestellingen met facturatie-en leveringsadressen in België komen in aanmerking op www.cyrillus.be. Gelieve voor continentaal Frankrijk en Corsica de website www.cyrillus.fr te raadplegen en voor de Franse overzeese departementen en gebieden en andere landen, gelieve te surfen naar de website www.cyrillus.com.

Voor elke bestelling zal een vaste vergoeding gevraagd worden voor de behandelingskosten van de bestelling (verzendkosten, verpakking en aanmaak van het pakket) die vermeld wordt onder de "Winkelwagen"-rubriek wanneer u online een bestelling plaatst.

Voor de niet-gemonteerde geleverde artikelen is de Klant belast met de montage. De Klant neemt zelf het materiaal in gebruik en houdt zich hierbij aan instructies voor de ingebruikname die in de gebruiksaanwijzing vervat zijn.

Indien uw artikelen verkrijgbaar zijn, biedt CYRILLUS u zijn snelle leveringsdiensten aan:

 • in een een Colis Privé: (binnen de 3 à 4 werkdagen) mits betaling van de vaste vergoeding van 6,90€ voor de verzendings-en aanmaakkosten van het pakket. U moet enkel een van de Spring afhaalpunten kiezen die worden voorgesteld bij het plaatsen van uw bestelling.. U wordt per mail of per sms verwittigd van de aankomst van uw pakket in het Spring afhaalpunt dat u geselecteerd hebt. Uw Spring afhaalpunt staat tot uw beschikking om uw pakket af te geven en uw terugzendingen te ontvangen. Belangrijk: vergeet niet uw identiteitskaart mee te nemen wanneer u uw pakket gaat afhalen.

 • op uw woonplaats of een adres van uw keuze: (binnen de 3 à 4 werkdagen) mits betaling van de vaste vergoeding van 4.90€ voor de verzendings-en aanmaakkosten van het pakket.

 • in de winkel: (binnen de 4 à 5 werkdagen) gratis. Om de lijst met winkels te raadplegen, surf naar www.cyrillus.be en kies uw winkel uit.

Opgelet: deze leveringswijze is niet van toepassing bij een bestelling wegens ruil.
Nota: Aangezien sommige producten van onze collectie te volumineus zijn om in de winkel of in een Spring afhaalpunt te worden geleverd, gebeurt de levering verplicht op uw woonplaats met de B-Post mits een vaste vergoeding van 4.95€.

7. TERUGBETALING

Alle geleverde Producten kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling met uitzondering van de door de wet uitgesloten producten, bijvoorbeeld Producten die op uw aanvraag gepersonaliseerd werden.

De Producten mogen niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn en moeten in perfecte staat in hun originele verpakking en met hun eventuele accessoires, gebruikshandleidingen en andere documenten teruggestuurd worden.

U beschikt over 15 dagen vanaf de ontvangst van het laatste pakket van uw bestelling om ons uw wens tot intrekking mee te delen door bijgevoegd intrekkingsformulier bij gewoon schrijven of per mail te sturen.

U beschikt over 15 bijkomende dagen vanaf uw berichtgeving van de terugzending (oftewel 30 dagen vanaf de ontvangst van het laatste artikel van uw bestelling) om een product van uw bestelling naar ons terug te sturen, volgens de beschikkingen hieronder.

Zelfs indien u ons niet heeft verwittigd van de terugzending (via de middelen hierboven vermeld) zal Cyrillus uw teruggestuurde artikelen terugnemen, indien ze ons werden teruggestuurd binnen de 30 dagen na levering van uw laatste pakket van uw bestelling.

U kan het Product (met uitzondering van volumineuze artikelen) op volgende manieren retourneren:
- Hetzij rechtstreeks op volgend adres: CYRILLUS-BP 100327500 DOORNIK 1 (portokosten voor de terugzending te uwen laste, in functie van het gewicht van het pakket)
- Hetzij door het Product gratis in een Spring afhaalpunt af te geven
- Hetzij door het Product gratis in uw dichtstbijzijnde Cyrillus-winkel af te geven. De terugbetaling of de ruil gebeurt vervolgens rechtstreeks in de winkel, mits voorlegging van de afleveringsbon die bij uw pakket meegeleverd werd.

Cyrillus verbindt zich er dan toe, mits naleving van hierboven vermelde voorwaarden, de bedragen terug te betalen binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste binnen 14 dagen na de ontvangst van het bewijs van verzending van het pakket te onzer attentie of nadat wij het pakket hebben ontvangen (afhankelijk van wat het eerst is gebeurd).

De aanvaarde verzendingsbewijzen zijn de afleveringsbon, in Spring afhaalpunten, en de gedateerde en afgestempelde ontvangstbewijzen van de Post voor het afgeven van gevolgde pakketten.

De terugbetaling gebeurt rechtstreeks door creditering van de bankrekening verbonden aan de bankkaart die u hebt gebruikt bij uw bestelling. Bij ruil betaalt u niet opnieuw de vaste vergoeding voor de verzendingskosten.

8. GARANTIES

Indien u, ondanks onze voorzorgen, een van uw artikelen in beschadigde staat ontvangt of indien een onderdeel ontbreekt bij de levering, kan u contact opnemen met onze Customer Care Service op het nummer 056 84 03 03 (gratis dienst + prijs van een oproep), Openingsuren: maandag: 14u tot 18u, dinsdag tot donderdag: 9u tot 18u, vrijdag: 9u tot 14u (behalve op feestdagen). Een consultant zal u verder helpen met de te ondernemen stappen.

U beschikt voor al uw aankopen over de wettelijke garantie van overeenstemming en over de garantie tegen verborgen gebreken, waardoor u de defecte of niet-conforme Producten die geleverd werden kan retourneren.

De wettelijke garantie van overeenstemming luidt als volgt: de verkoper dient een goed te leveren dat voldoet aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor op het moment van de levering bestaande conformiteitsgebreken. De verkoper is daarnaast aansprakelijk voor conformiteitsgebreken voortvloeiende uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie indien de verkoper krachtens de overeenkomst verantwoordelijk was voor de installatie of indien genoemde installatie onder verantwoordelijkheid van de verkoper wordt uitgevoerd. Om te voldoen aan de overeenkomst dient het goed: 1° geschikt te zijn voor het doel waarvoor een soortgelijk goed onder normale omstandigheden wordt gebruikt en, indien van toepassing: - te voldoen aan de door de verkoper verstrekte omschrijving en de kwaliteiten te bezitten die de verkoper in zijn monster of model aan de koper heeft getoond; - de kwaliteiten te bezitten die de koper redelijkerwijs mocht verwachten, met inachtneming van de door de verkoper, fabrikant of diens vertegenwoordiger in het openbaar gedane uitingen, waaronder begrepen in advertenties of op de etiketten; 2° of de eigenschappen te hebben zoals in onderlinge overeenstemming door partijen is bepaald, of geschikt te zijn voor enig bijzonder, door de koper verlangd gebruik, dat aan verkoper kenbaar is gemaakt en door verkoper is aanvaard. Rechtsvorderingen op grond van conformiteitsgebreken kunnen tot twee jaar na aflevering van het goed worden ingesteld.

De garantie voor verborgen gebreken luidt als volgt: de verkoper is gebonden aan een garantie ter zake van verborgen gebreken in het verkochte goed die het goed ongeschikt maken voor het bedoelde gebruik, of die het genoemde gebruik in zodanige mate beperken dat de koper het goed niet zou hebben gekocht, of een lagere prijs zou hebben geboden, indien deze gebreken hem bekend waren geweest. Rechtsvorderingen op grond van koopvernietigende gebreken dienen door de koper te worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na constatering van het gebrek.

Met het oog op de bescherming van het milieu wordt bij aankoop van een inrichtingsartikel een eco-bijdrage in de productprijs inbegrepen. Deze bijdrage laat toe deel te nemen aan de financiering voor het verzamelen, sorteren en recycleren van tweedehands inrichtingsartikelen. Er kan op de bijdrage geen korting worden gegeven.

9. DIENSTEN

De hersteldienst: alle aankopen gedaan op de website www.cyrillus.be kunnen genieten van de hersteldienst in onze winkels in België. De zomen en mouwomslagen voor volwassenen zijn gratis (behoudens tijdens de solden). De andere herstellingen zijn betalend en niet terugbetaalbaar volgens de van toepassing zijnde winkeltarieven. Een hersteld artikel wordt niet meer teruggenomen of terugbetaald. Voor meer informatie betreffende de diensten van Cyrillus kan u onze dienstengids raadplegen.

10. GEREGISTREERDE GEGEVENS

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om uw bestelling te kunnen behandelen. Door ons uw e-mailadres te geven, kan u een bestellingsbevestiging ontvangen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 beschikt u op elk moment over een toegangsrecht, rechtzettingsrecht en verzetrecht tot de gegevens die u aanbelangen dat u kan uitoefenen via internet via de rubriek 'contact' of via een schrijven naar CYRILLUS - BP 10032 - 7500 DOORNIK 1, met vermelding van uw naam, voornaam, adres en klantnummer.

Het is mogelijk dat u commerciële voorstellen van andere ondernemingen ontvangt of geïnformeerd wordt van onze aanbiedingen via e-mail, telefoon, sms of briefwisseling. Indien u dit niet wenst, volstaat het ons te contacteren.

CYRILLUS behoudt zich het recht voor om gegevens van de gebruiker te verzamelen door middel van cookies, met als doel statistische en informatieve gegevens van uw winkelwagen te verkrijgen.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de CYRILLUS-website, visueel of auditief, hierbij de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en patenten. Ze zijn de exclusieve eigendom van de onderneming CYRILLUS. De gebruiker die over een eigen persoonlijke website beschikt, heeft de mogelijk om op zijn website een link te plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de CYRILLUS-website verwijst. In dit geval is er geen sprake van een impliciete affiliatieovereenkomst. Daarentegen is gelijk welke hyperlink naar de CYRILLUS-website die de techniek van framing of het inline linken gebruikt formeel verboden. Elke link, die zelfs stilzwijgend werd toegestaan, zal hoe dan ook moeten worden verwijderd op eenvoudig verzoek van Cyrillus.

12. AANSPRAKELIJKHEID

CYRILLUS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade met betrekking tot het gebruik van internet, voornamelijk een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van een virus of een indringing van buitenaf of, algemener gezien, gelijk welk geval dat door de rechtbanken beschouwd wordt als overmacht.

13. GESCHILLENREGELING

CYRILLUS verbindt zich ertoe het geheel van de regels van de Gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) waarvan zij deel uitmaakt, na te leven. In geval van een geschil zal eerst een minnelijke schikking gezocht worden vooraleer gerechtelijke stappen te ondernemen. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zal het geschil beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van Doornik.